Stuurman Safety Advise beeld
balk
balk
rie
V&G plan
BHV brandpreventie en bedrijfsveiligheid
Ongeval- en incidentenonderzoek
Arbozorgsystemen
 

V&G plan

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers in de bouw (tijdens een project) te waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen opdrachtgever, ingenieursbureau(s), hoofd- en onderaannemer(s). Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te borgen, verplicht het Arbobesluit opdrachtgevers en aannemers een V&G plan op te stellen.

Zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase moet dit plan opgesteld worden en moet er een coördinator aangesteld zijn. SSA maakt in samenwerking met u het V&G plan met als doel het inperken van ongevallen/aansprakelijkheid op de bouwplaats. Het V&G-plan is een hulpmiddel om coördinatie en samenwerking te bevorderen en arbeidsongevallen en gezondheidschade te voorkomen.


 
Sitemap | © Stuurman Safety Advise 2010