Stuurman Safety Advise beeld
balk
balk
rie
V&G plan
BHV brandpreventie en bedrijfsveiligheid
Ongeval- en incidentenonderzoek
Arbozorgsystemen
 

RI&E

Volgens de Arbowet hoort iedere werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E wordt gezien als startpunt voor een te voeren arbobeleid binnen een organisatie. Het ontbreken van een actuele RI&E en plan van aanpak is boeteplichtig en kan fors worden beboet door de arbeidsinspectie.
SSA ondersteunt bij het uitvoeren, begeleiden en/of toetsen van de RI&E en biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van uw plan van aanpak.


 
Sitemap | © Stuurman Safety Advise 2010