Stuurman Safety Advise beeld
balk
balk
witmarge foto

Railinfrastuctuur

Al meer dan 7 jaar heeft SSA ervaring opgedaan in de spoorsector. Werken in de omgeving van het spoor is werken in een hoog risicogebied. Aanrijdgevaar en elektrocutiegevaar vormen een grote bedreiging voor iedereen die werkzaamheden moet uitvoeren in een spoorse omgeving. Om deze risico's te verkleinen is een strakke veiligheidsorganisatie noodzakelijk die werkt vanuit de vigerende regelgeving.

SSA kan u ondersteunen bij o.a.:
Algemene advisering m.b.t. de spoorse regelgeving en benodigde veiligheidsorganisatie voor het uitvoeren van werkzaamheden
Maken van een V&G plan ontwerpfase en/ of uitvoeringsfase
Inventariseren van milieu en veiligheids-risico's voor werkzaamheden nabij het spoor, inclusief het maken van een plan van aanpak met beheersmaatregelen
Uitvoeren van incidentonderzoek

Sitemap | © Stuurman Safety Advise 2010