Stuurman Safety Advise beeld
balk
balk
witmarge foto

Bouwprojecten

Elke aannemer en/of onderaannemer heeft de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator of veiligheidskundige die regelmatig de bouwlocatie bezoekt en zorg draagt voor een juiste opvolging van de veiligheidsvoorschriften. Veiligheid kost geld maar kan een bedrijf ook veel geld besparen.

Om ongehinderd en vrij van risico's te kunnen werken, dienen de juiste omstandigheden op de werkplek gecreëerd te worden. Diverse factoren oefenen invloed uit op de arbeidsomstandigheden. Bij het ontwerpen en inrichten van werkplekken moet rekening worden gehouden met verschijnselen als geluid, trillingen, luchtkwaliteit, klimaat, licht, gevaarlijke stoffen, ergonomie en (brand)veiligheid. SSA heeft de know-how en expertise in huis om de effecten van elke factor afzonderlijk in kaart te brengen.

Diverse grote projecten waar SSA in het verleden veiligheidskundige ondersteuning heeft gegeven en ervaring heeft opgedaan zijn:
Tijdens de bouw van een bio-ethanol fabriek
Tijdens de bouw van een energiecentrale
Tijdens de Realisatie/ renovatie van diverse tunnelprojecten
Tijdens diverse kraanprojecten in de scheepsvaart
Gedurende diverse spoorprojecten

Sitemap | © Stuurman Safety Advise 2010