Stuurman Safety Advise beeld
balk
balk
rie
V&G plan
BHV brandpreventie en bedrijfsveiligheid
Ongeval- en incidentenonderzoek
Arbozorgsystemen
 

Arbozorgsystemen

Het doel van een arbozorgsysteem is het inrichten van bedrijfsprocessen op een zodanige wijze dat arborisico's voor medewerkers en derden worden voorkomen of worden beheerst.

Arborisico's hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en van derden. Om dit doel te realiseren is een systematische aanpak nodig, op basis van een cyclisch proces van planning, implementatie, controle en beoordeling.

SSA kan u helpen bij het opzetten, ontwikkelen en implementeren van arbo zorgsystemen volgens de systematiek van de Arbowet en op basis van ISO 9001 (kwaliteit), OHSAS 18001 (arbo), VCA (arbo) en ISO 14001 (milieu).

Tevens kan SSA ondersteuning aanbieden bij het uitvoeren van audits in het kader van het zorgsysteem.


 
Sitemap | © Stuurman Safety Advise 2010